Monday 21 April 2014

Mé Féin agus mo 'bhlog'

Dia dhaoibh leaids! Deas a bualadh leat!

Sinéad Ní Scollaígh is ainm dom agus is dalta mé sa cúigiú bhlian ar scoil i mBaile Átha Cliath.

Chuir mé blog cosúil le sin le chéile cúpla mí o shín ach is absolute oinsín mé mar riomh aon blag deanta agam, rinne mé dearmad ar mo phasfhocal......

*bows and holds for applause*
           

Chomh fhád is cuimhin liom bhí grá mór agamsa don Ghaeilge! Anois, mar déagóir níl an grá sin ach ag fás is ag fás gach lá!

Tá cuma saghas 'cheesy' air ach is é an fhírinne! Cuireann sé brón orm nuair a cloisim deagoirí ag rá "Oh is fuath liom an Ghaeilge!"
"Tá sé róóóó dhéacair."

Agus an ceann is fuath liom
"Cén fáth go bhfuil orainn an abhar sin a dhéanamh, níl an Ghaeilge ag teastáil uaim i mo shaol nó chun post maith a fháil."
*moan moan moan moan moan*
*ag gearan*

Ag an am ceanna, is dóigh liom go dtuigim cén fáth a cheapeann siad seo, tá an coras oidechas sa méanscoil uafasaasaachh!  Dánta leadranach, sceal brónach, (an bhfuil aon sceal le happy ending in ár gcursa?!:L)
agus na "dreaded" ....sraithphictuir.

*DUN DUN DUN*

Tá daoine ag cur iarracht rudaí a chur de ghlanmheabhair in am den scrúdaithe, níl aon am acu chun ag baint taitneamh as an teanga! Is mór den trua é i ndairíre!

Agus seo é where I come in! ;D

Ba mhaith liom ag caint ar an blog seo faoi na rudaí bímid ag labhairt faoi gach lá ar scoil agus lenár gcairde
Absolute cac! ;D
YouTube
Annoying celebrities
Not so annoying celebrities
Make up 
Gruaig
Sport
Aon rud!
agus fiú ag gearán faoin "big pain in the thóin " sin darb ainm "An Ardteist" le chéile!


Riomh a tosaím, ba mhaith liom cúpla rud a rà
*ahem*

1) Níl mé líofa as Gaeilge (*cries* lá amhain, lá amhain!:L) , so má deanaim botún ná bí ag biting off my head ach ba bhreá liom é má bheidh tú in ann é a cheartú chun mo chuid Gaeilge féin a fheabhsú agus don gach daoine eile!

2) Share an blag sin más maith leat é ar ndóigh le do chairde ,do chlann, nó do chat , mhadra, mhuc, chapall, chaora, aon duine!

The more the merrier! 
Mar a deir an seanfhocal "Gíorraionn beirt bóthar." 
Nó the more the merrier, as Bearla! :L

3)Ná bí eagla chun Bearla a baint úsaid as má níl tú cinnte faoin focal nó conas a deireann tú abairt!

Just dean do dhícheall!

Agus Sin É! :D 
Le grá agus gean
Sinéad xx
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi lads, nice to meet you.
My names Sinéad and im a 5th year student in Dublin.

I put a blog like this together a few months ago but im an absolute eejit because before I had any blogs done at all , I forgot my password....

*bows and holds for applause*

For as long as I can remember Ive had a huge love for Irish . Now as a teenager, that love is just growing and growing every day.
Seems a bit cheesy, but thats the truth! It makes me sad when I hear teenagers saying 
"Oh I hate Irish"
"its tooooooooooooooo hard"
 And the one I haate the most 
"Why do we have to do this subject?  I dont need it in life or to get a good job." (So small minded, any thats a whole different kettle of fish!:L)

At the same time, I suppose I understand why people think this. The education system in secondary is dreadful with boring poems and sad stories (is there any stories with happy endings on our course?!:L)
and the dreaded.....sraithphictuir

*DUN DUN DUN* 

People are trying so hard to learn things off by heart they dont have time to enjoy the language. Its such a pity really!

And this is where I come in! ;D
 I want to talk on this blog about things we talk about everyday at school and with friends.
Absolute sh*te! ;D
YouTube
Annoying celebrities
Not so annoying celebrities
Make up 
Hair
Sport
Anything
We can even moan about that big pain in the backside called the Leaving Cert together!;D

 Before I start , I want to say a few things
*ahem*

1) I am NOT fluent in Irish (*cries* one day one day!:L), so if i make a mistake please don't bite off my head but I would love if you could correct my mistake to improve my own Irish and for everyone elses sake who reads that mistake!:L 

2) Share the blog, if you like it of course, with your friends, family, cat,dog,horse,sheep, anyone!:L
 The more the merrier! As the seanfhocal says " Two shortens the road"
Like the more the merrier in English!:L

3)Dont be afraid to use English if youre not sure about a word or how to say a sentence.
Just do your best..;D

And thats it!

With Love,
Sinéad xx


No comments:

Post a Comment